Friday, November 25, 2005


@ golden pine hotel
James' and Joan's wedding
wala yung mga ikinasal sa pictures.. (hehe)

No comments: